apps.ptss.edu.my

BoGalas

Aplikasi Permohonan Ganti Kelas
Pensyarah isi borang permohonan, cetak dan hantar kepada KP/KK/KJ/TPA untuk diluluskan. Tarikh, masa dan lokasi kelas ganti boleh disemak dengan mudah.
Pengguna:
Pensyarah

AKSI

Aktiviti Kolaborasi & Senarai Industri/Agensi
Menyimpan maklumat tentang aktiviti kolaborasi bersama industri
Pengguna:
Penyelaras CISEC dan Pegawai Kolaborasi Jabatan

iPROSys

Innovation Project System
Merekod projek-projek inovasi pelajar dan pensyarah
Pengguna:
Pensyarah

KurEl

Sistem Pendaftaran Kursus Elektif
Sistem ini digunakan oleh pelajar JTMK untuk mendaftar kursus elektif. Pada hujung semester, pelajar perlu memilih kursus yang diminatinya, untuk tujuan kajian permintaan. Pihak jabatan akan menawarkan kursus berdasarkan permintaan yang tinggi.
Pengguna:
JTMK