apps.ptss.edu.my

BoGalas

Aplikasi Permohonan Ganti Kelas
Pensyarah isi borang permohonan, cetak dan hantar kepada KP/KK/KJ/TPA untuk diluluskan. Tarikh, masa dan lokasi kelas ganti boleh disemak dengan mudah.
Pengguna:
Pensyarah

AKSI

Aktiviti Kolaborasi & Senarai Industri/Agensi
Menyimpan maklumat tentang aktiviti kolaborasi bersama industri
Pengguna:
Penyelaras CISEC dan Pegawai Kolaborasi Jabatan

iPROSys

Innovation Project System
Merekod projek-projek inovasi pelajar dan pensyarah
Pengguna:
Pensyarah