Status Kehadiran Graduan Konvokesyen

(Dikemaskini oleh Jawatankuasa Pengurusan Anugerah. Sila klik angka untuk melihat senarai)

JABATAN/PROGRAM HADIRTIDAK HADIRBELUM JAWAB TOTAL
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
DEP: DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) 74 6 80
DOE: DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (OPTOELEKTRONIK) 71 3 1 75
DTK: DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) 132 6 6 144
Total Graduan JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 277157 299
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
DKM: DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 220 13 5 238
Total Graduan JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 220135 238
JABATAN PERDAGANGAN
DAT: DIPLOMA AKAUNTANSI 98 8 106
DPM: DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 144 7 4 155
DSK: DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN 167 5 1 173
Total Graduan JABATAN PERDAGANGAN 409205 434
JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI
DEV: DIPLOMA PENGURUSAN ACARA 126 7 2 135
DHF: DIPLOMA PERKHIDMATAN MAKANAN (AMALAN HALAL) 221 17 7 245
DUP: DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 141 4 2 147
KHK: SIJIL KEMAHIRAN HOTEL DAN KATERING 34 34
Total Graduan JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI 5222811 561
JABATAN REKABENTUK DAN KOMUNIKASI VISUAL
DDS: DIPLOMA SENI DIGITAL 196 19 4 219
DDV: DIPLOMA PENGAJIAN VIDEO DAN FILEM 185 8 193
Total Graduan JABATAN REKABENTUK DAN KOMUNIKASI VISUAL 381274 412
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
DDT: DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI DIGITAL) 288 22 4 314
Total Graduan JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 288224 314
JUMLAH BESAR 2097 125 36 2258