Status Kehadiran Graduan Konvokesyen

(Dikemaskini oleh Jawatankuasa Pengurusan Anugerah. Sila klik angka untuk melihat senarai)

JABATAN/PROGRAM HADIRTIDAK HADIRBELUM JAWAB TOTAL
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
DEP: DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) 108 6 13 127
DOE: DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (OPTOELEKTRONIK) 122 9 24 155
DTK: DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) 107 11 35 153
Total Graduan JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 3372672 435
JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
DKM: DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 308 21 62 391
Total Graduan JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 3082162 391
JABATAN PERDAGANGAN
DAT: DIPLOMA AKAUNTANSI 256 13 17 286
DPM: DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 123 3 5 131
DSK: DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN 190 13 11 214
Total Graduan JABATAN PERDAGANGAN 5692933 631
JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI
DEV: DIPLOMA PENGURUSAN ACARA 161 7 18 186
DHF: DIPLOMA PERKHIDMATAN MAKANAN (AMALAN HALAL) 306 27 38 371
DUP: DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 181 14 26 221
KHK: SIJIL KEMAHIRAN HOTEL DAN KATERING 40 4 44
Total Graduan JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI 6885282 822
JABATAN REKABENTUK DAN KOMUNIKASI VISUAL
DDS: DIPLOMA SENI DIGITAL 237 20 31 288
DDV: DIPLOMA PENGAJIAN VIDEO DAN FILEM 202 15 48 265
Total Graduan JABATAN REKABENTUK DAN KOMUNIKASI VISUAL 4393579 553
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
DDT: DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI DIGITAL) 305 32 38 375
Total Graduan JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 3053238 375
JUMLAH BESAR 2646 195 366 3207