Sistem Pendaftaran Kursus Elektif

Sistem ini digunakan oleh pelajar JTMK untuk mendaftar kursus elektif. Pada hujung semester, pelajar perlu memilih kursus yang diminatinya, untuk tujuan kajian permintaan. Pihak jabatan akan menawarkan kursus berdasarkan permintaan yang tinggi. Bilangan kelas yang akan ditawarkan adalah bergantung kepada permintaan. Oleh itu, sila pastikan anda memilih kursus yang diminati. Pada awal semester berikutnya, pelajar perlu memilih semula kursus yang diminati dan kelas yang hendak disertai. Pendaftaran ini digunakan untuk kelas yang sebenar.

Status Semasa:
[Ditutup] [Kajian Permintaan] [Pemilihan Sebenar]

KurEl

Peratus Pelajar Bagus: DDT3A (0.00%) | DDT3B (0.00%)

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Hawa, JTMK, PTSS