pekeber

Pertandingan Kebersihan Kelas
Digunakan oleh pensyarah JTMK untuk menilai tahap kebersihan kelas selepas mengajar.

KurEl

Sistem Pendaftaran Kursus Elektif
Sistem ini digunakan oleh pelajar JTMK untuk mendaftar kursus elektif.

SiRAP

Sistem Rekod Aktiviti Pelajar
Kehadiran pelajar ke aktiviti direkodkan menggunakan RFID

SePel

Senarai Pelajar PTSS
Mengandungi senarai pelajar PTSS yang diambil dari SPMP. Diuruskan oleh HEP

JTMK Folders

JTMK Folders
Medan perkongsian fail dan link staf JTMK

JPA Folders

JPA Folders
Medan perkongsian fail dan link staf JPA