Pertandingan Kebersihan Kelas

Intro

Pertandingan Kebersihan Kelas berlangsung setiap hari. Setiap kali selepas tamat kelas, pensyarah akan melakukan penilaian terhadap makmal/bilik kuliah tersebut. Pemarkahan adalah berdasarkan 5 perkara; bersih dari sampah, kerusi kemas disusun, tutup semua plug, tempat letak beg semasa kelas berlangsung dan semua ahli kelas datang awal.

Senarai

Kelas Jumlah Penilaian Markah Terkumpul Papar