Pertandingan Kebersihan Kelas

Detail Kelas DDT1A

Tarikh Kursus Lokasi Tiada Sampah Susun Kerusi Tutup Plug Susun Beg Datang Awal Jumlah
20-11-2019 DFC10103 Bilik 0 -1 -1 1 0 -1
Jumlah 0 -1 -1 1 0 -1