Pertandingan Kebersihan Kelas

Detail Kelas DDT1B

Tarikh Kursus Lokasi Tiada Sampah Susun Kerusi Tutup Plug Susun Beg Datang Awal Jumlah
20-11-2019 DFC10103 Makma 1 1 1 0 0 3
Jumlah 1 1 1 0 0 3